Usnesení PS č. 1401

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony /sněmovní tisk 642/ - třetí čtení (26. října 2016)
ISP (příhlásit)