Usnesení PS č. 149

k Výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2012 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 51/ (14. února 2014)
ISP (příhlásit)