Usnesení PS č. 1761

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1101/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (12. července 2017)
ISP (příhlásit)