Usnesení PS č. 341

k souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013 /sněmovní tisk 147/ (19. června 2014)
ISP (příhlásit)