Usnesení PS č. 716

k výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 361/ (9. dubna 2015)
ISP (příhlásit)