Usnesení PS č. 717

k výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012 /sněmovní tisk 247/ (9. dubna 2015)
ISP (příhlásit)