Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 1202 Interpelace poslanců J. Vika, J. Nováka, J. Valenty, B. KubyPísemná interpelace 
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 379/0 Návrh zákona o chemických látkách a přípravcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 157/1998 Sb.
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 155/0 Vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdravíVládní návrh zákonaVráceno
 622/0 Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 975/0 Vládní návrh zákona o regulaci reklamy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 138/2002 Sb.
 1266/0 Návrh zákona o regulaci reklamy - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 211/0 Vládní návrh zákona o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 356/2003 Sb.
 767/0 Novela z. o nakládání s gen. modif. organismyVládní návrh zákonaSchváleno, 346/2005 Sb.
 920/0 Rámcová úmluva o kontrole tabákuMezinárodní smlouvaSchválena
 932/0 N. z. o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky Poslanecký návrh zákona Vráceno
 1070/0 Novela z. o prevenci závaž. havárií způsobených chem.látkami - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 59/2006 Sb.
 1178/0 Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 165/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 151/2011 Sb.
 645/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena
 1110/0 Novela z. o chemických látkách (chemický zákon) - EUVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 121/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 5/2015 Sb. m. s.
 199/0 Novela z. - veterinární zákon - EU Poslanecký návrh zákona Schváleno, 264/2014 Sb.
 270/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 267/2015 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 11/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 35/2018 Sb. m. s.


ISP (příhlásit)