Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 7 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 872/0 Zpráva Rady RTV o digitalizaci - 2004Zpráva a jiné 
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 262/0 Novela z. v souvis. s přechodem na digitální telev.vysíláníVládní návrh zákonaSchváleno, 304/2007 Sb.
 552/0 Novela z. o provozování rozhlasového a televizního vysílání Poslanecký návrh zákona Schváleno, 196/2009 Sb.
 594/0 Doh. o plánování šíření zemského digitálního vysíláníMezinárodní smlouvaSchválena
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 936/0 Vl.n.z.o snížení nákladů na zavád. vysokorychl. sítí el.kom. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 194/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 176/0 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017Zpráva a jinéVzato na vědomí
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)


ISP (příhlásit)