Tisky
Navržené změny 441/2003 Sb.

Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)

Celkem nalezen 1 tisk.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2018 Sb.


ISP (příhlásit)