Tisky
Navržené změny 349/1999 Sb.

Zákon o Veřejném ochránci práv

Celkem nalezeno 21 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 424/0 Novela z. o trestním řízení soudním - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 283/2004 Sb.
 680/0 V.n.z. o změně některých zákonů v oblasti odměňováníVládní návrh zákonaSchváleno, 626/2004 Sb.
 746/0 Nov. z. trest. zák. a trest. odpov. práv. osob - souvisejícíVládní návrh zákonaNepřijato
 751/0 Novela z. o Veřejném ochránci právVládní návrh zákonaSchváleno, 381/2005 Sb.
 867/0 Novela z. - antidiskriminační zákon - související - EUVládní návrh zákonaProjednávání přerušeno
 881/0 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 413/2005 Sb.
 1041/0 Novela zákona o evidenci obyvatelVládní návrh zákonaSchváleno, 342/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 251/0 Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detenceVládní návrh zákonaSchváleno, 129/2008 Sb.
 253/0 Vl.n.z. o rovném zacházení a ochraně před diskriminací - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 198/2009 Sb.
 411/0 Vl.n.z. trestní zákoník - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 41/2009 Sb.
 425/0 Novela z. o soudech, soudcích, přísedícíchVládní návrh zákonaSchváleno, 314/2008 Sb.
 714/0 Vl.n.z. o základních registrech - souvisejícíVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2009 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 70/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 427/2010 Sb.
 319/0 Novela z. - soudní řád správníVládní návrh zákonaSchváleno, 303/2011 Sb.
 537/0 Novela z. - občanský soudní řádVládní návrh zákonaSchváleno, 396/2012 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 379/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 3. čtení
 688/0 Novela z. - antidiskriminační zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 365/2017 Sb.
 1015/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 198/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 462/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
Senát, 9. funkční období, 2012-2014
137Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátníSenátní návrh zákona 

1 2ISP (příhlásit)