Tisky
Navržené změny 104/2000 Sb.

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 99/0 Navrh novely z. o Státním fondu dopravní infrastruktury Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 2. čtení
 365/0 Novela z. o rozpočtovém určení výnosu daníVládní návrh zákonaNeschváleno
 556/0 Novela z. o rozpočtových pravidlechVládní návrh zákonaSchváleno, 482/2004 Sb.
 663/0 Nov. z. převod majetku státu na jiné osoby Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 884/0 Novela z. v souvisl. se zrušením Fondu národního majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 179/2005 Sb.
 1052/0 Novela zákona o pozemních komunikacíchVládní návrh zákonaSchváleno, 80/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 583/0 Novela zákona o pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 347/2009 Sb.
 895/0 Vl. n. z. o vodách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 150/2010 Sb.
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 135/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 152/2011 Sb.
 528/0 Novela z. o pozemních komunikacích - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 196/2012 Sb.
 558/0 Novela z. o účetnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 239/2012 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 242/0 N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě Poslanecký návrh zákona Schváleno, 250/2014 Sb.
 583/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 129/2016 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 130/0 Novela z. o zrušení Fondu národního majetkuVládní návrh zákonaSchváleno, 308/2018 Sb.
 357/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury Návrh zákona zastupitelstva kraje 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 409/0 Novela z. o pozemních komunikacíchVládní návrh zákonaSchváleno, 227/2019 Sb.
 415/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 440/0 Novela z. o rozpočtovém určení daní Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze


ISP (příhlásit)