Tisky
Navržené změny 121/2000 Sb.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Celkem nalezeno 5 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 175/0 Novela z. - autorský zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 50/2019 Sb.
 256/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.Vládní návrh zákonaPrezident
 400/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 402/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
Senát, 10. funkční období, 2014-2016
125Autorský zákon - senátní návrhSenátní návrh zákona 


ISP (příhlásit)