Sněmovní tiskyProjednáváno VZ

Celkem nalezeno 47 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevNavrhovatelZpravodaj VZUsnesení VZStav projednávání
 10/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EU - RJVláda - ministr zdravotnictvíMUDr. David Kasal, MHA10/1 (přerušuje projednávání)
10/2 (přerušuje projednávání)
10/3 (pozměňovací návrhy)
Schváleno, 60/2014 Sb.
 12/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - RJVláda - ministr zdravotnictvíMUDr. Igor Nykl12/1 (přerušuje projednávání)
12/2 (přerušuje projednávání)
Vzat zpět v 2. čtení
 30/0 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR - EU - RJVláda - ministr vnitraMgr. Soňa Marková30/3 (přerušuje projednávání)
30/5 (doporučuje schválit)
Schváleno, 101/2014 Sb.
 51/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2012ministr zdravotnictvíPharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.51/1 (doporučuje schválit)Schválena
 72/0 Novela z. o potravinách - EUVláda - ministr zemědělstvíMUDr. Jiří Štětina72/2 (doporučuje schválit)
72/4 (stanovisko)
Schváleno, 139/2014 Sb.
 87/0 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích - EUVláda - ministr zdravotnictvíMUDr. Jaroslav Krákora87/1 (přerušuje projednávání)
87/2 (komplexní pozmněňovací návrh)
Schváleno, 268/2014 Sb.
 113/0 Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdravíministr zdravotnictvíprof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.113/1 (bere na vědomí)Vzato na vědomí
 259/0 Novela z. o léčivech - RJVláda - ministr zdravotnictvíMUDr. Pavel Volčík259/1 (komplexní pozmněňovací návrh)Schváleno, 255/2014 Sb.
 260/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištěníVláda - ministr zdravotnictvíDoc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.260/1 (pozměňovací návrhy)Schváleno, 256/2014 Sb.
 263/0 Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2014ministr zdravotnictvíprof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.263/1 (doporučuje schválit)Schválena
 269/0 Novela z. o léčivechVláda - ministr zdravotnictvíMUDr. David Kasal, MHA269/1 (doporučuje schválit)Schváleno, 80/2015 Sb.
 270/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EUVláda - ministr zdravotnictvíMUDr. David Kasal, MHA270/1 (přerušuje projednávání)
270/2 (přerušuje projednávání)
270/4 (pozměňovací návrhy)
270/5 (pozměňovací návrhy)
270/7 (stanovisko)
Schváleno, 267/2015 Sb.
 272/0 Novela z. o ochraně před škodami působenými tabák. výrobky - RJVondráček R. a dalšíMUDr. Jaroslav Krákora272/2 (přerušuje projednávání)
272/5 (pozměňovací návrhy)
Vzat zpět v 2. čtení
 307/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - RJVláda - ministr zdravotnictvíMgr. Soňa Marková307/1 (pozměňovací návrhy)Schváleno, 1/2015 Sb.
 361/0 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2013ministr zdravotnictvíIng. Ludvík Hovorka361/1 (doporučuje schválit)Schválena
 386/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištěníVláda - ministr zdravotnictvíprof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.386/1 (přerušuje projednávání)
386/2 (přerušuje projednávání)
386/3 (přerušuje projednávání)
386/4 (pozměňovací návrhy)
386/6 (stanovisko)
Schváleno, 200/2015 Sb.
 411/0 Vl.n. ústavního z. o rozpočtové odpovědnosti - EUVláda - ministr financíMgr. Soňa Marková411/3 (přerušuje projednávání)
411/5 (přerušuje projednávání)
Neschváleno
 412/0 Vl.n.z. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - EUVláda - ministr financíMgr. Soňa Marková412/4 (přerušuje projednávání)
412/6 (přerušuje projednávání)
Schváleno, 23/2017 Sb.
 413/0 Vl.n.z. o změně zák. v souvisl. s přij. zák. o rozp.odpověd. - EUVláda - ministr financíMgr. Soňa Marková413/2 (přerušuje projednávání)
413/4 (přerušuje projednávání)
Schváleno, 24/2017 Sb.
 428/0 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2015ministr zdravotnictvíPharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.428/1 (doporučuje schválit)Schválena

1 2 3ISP (příhlásit)