Sněmovní tisky
Ivana Nevludová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 35/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 39/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 40/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 69/0 Novela z. o majetku České republiky Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 30. schůze
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem, zařazen na pořad 30. schůze
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazeno na pozvánce na jednání od 12. 6. 2019
 236/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 30. schůze
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 328/0 Novela z. o některých přestupcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 30. schůze
 377/0 N.z., kterým se mění někt.zák.souv. s potíráním lichv.půjček Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 30. schůze
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 30. schůze
 396/0 Novela z. o vysokých školách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 30. schůze
 401/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 30. schůze
 402/0 Novela z. - autorský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 30. schůze
 484/0 Novela z. - stavební zákon Poslanecký návrh zákona Organizační výbor


ISP (příhlásit)