Sněmovní tisky
JUDr. Pavel Němec - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 35 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 23/0 Vládní návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydleníVládní návrh zákonaSchváleno, 391/2002 Sb.
 39/0 Vládní návrh stavebního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 422/2002 Sb.
 40/0 Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázekVládní návrh zákonaSchváleno, 424/2002 Sb.
 70/0 V. n. z. o nájmu a podnájmu nebytových prostor - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 522/2002 Sb.
 120/0 V. n. z. o výkonu povolání autorizovaných architektů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 224/2003 Sb.
 234/0 N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 360/2003 Sb.
 363/0 Vládní n. z. o veřejných zakázkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 40/2004 Sb.
 364/0 Novela z. v souvislosti s veřejnými zakázkami - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 41/2004 Sb.
 424/0 Novela z. o trestním řízení soudním - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 283/2004 Sb.
 483/0 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydleníVládní návrh zákonaSchváleno, 61/2005 Sb.
 531/0 Novela z. stavební zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 437/2004 Sb.
 770/0 Dodat. prot.k Evrop. úml. o před žád.o práv.pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 90/2005 Sb. m. s.
 866/0 Vl.n.z. o ochraně před diskriminací - EUVládní návrh zákonaNepřijato
 867/0 Novela z. - antidiskriminační zákon - související - EUVládní návrh zákonaProjednávání přerušeno
 893/0 Dodat.prot. k Evrop.úml. o věcech trestních - Štrasburk 2001Mezinárodní smlouvaSchválena, 48/2006 Sb. m. s.
 919/0 Doh. o spolupráci mezi ES v boji proti podvodůmMezinárodní smlouvaSchválena
 924/0 Úml. o pomoci v trestních věcech mezi státy Evropské unieMezinárodní smlouvaSchválena, 55,56/2006 Sb. m. s.
 975/0 Novela zákona o advokaciiVládní návrh zákonaSchváleno, 79/2006 Sb.
 1003/0 Novela z. o trestním řízení soudním - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 253/2006 Sb.
 1018/0 Úml. o přistoupení k Úml. o právu rozhodém pro závaz. vztahyMezinárodní smlouvaSchválena, 64/2006 Sb. m. s.

1 2ISP (příhlásit)