Sněmovní tisky
Ing. Miloslav Kala - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 234/0 N.z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti Poslanecký návrh zákona Schváleno, 360/2003 Sb.
 499/0 Novela z. o právu autorském Poslanecký návrh zákona Schváleno, 81/2005 Sb.
 550/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 96/2005 Sb.
 707/0 Novela z. o Sbírce zákonů Poslanecký návrh zákona Schváleno, 380/2005 Sb.
 810/0 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních Poslanecký návrh zákona Schváleno, 245/2006 Sb.
 906/0 Novela z. o dráhách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 191/2006 Sb.
 941/0 Novela občanského soudního řádu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 133/2006 Sb.
 942/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 992/0 Novela z. o přechodu věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 317/2006 Sb.


ISP (příhlásit)