Sněmovní tisky
JUDr. Marie Nedvědová - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 154/0 Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 345/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 519/0 N. ústav. zákona o referendu o vyrovnání s církvemi Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 628/0 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 633/0 Novela z. o odpovědnosti za škodu způs.při výkonu veřej.moci Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 635/0 Novela z. o občanských průkazech - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 639/0 N.z.o referendu o majetkovém vyrovnání s církv.a náb.společ. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 640/0 Novela ústavního z. - Ústava České republiky Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 839/0 Novela z. - občanský zákoník - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 922/0 Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz. Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 1025/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)