Sněmovní tisky
PaedDr. Alena Gajdůšková - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 99/0 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 111/0 N.z. o celostátním referendu Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 182/0 Novela z. o nemocenském pojištění Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 4/2019 Sb.
 186/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 192/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 48/2019 Sb.
 267/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona Prezident
 295/0 Novela z. - exekuční řád Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 462/0 Novela z. o Veřejném ochránci práv Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 475/0 Novela z. o právu petičním Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 493/0 Novela z. - insolvenční zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Prezident
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Vláda


ISP (příhlásit)