Sněmovní tisky
JUDr. Jan Chvojka - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 24 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 24/0 N.z. o změně zákonů uprav.počet členů zvl.kontrol.orgánů PS - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 35/2018 Sb.
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 126/0 N.z. o zálohovaném výživném Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 35. schůze
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 161/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 283/2018 Sb.
 190/0 Novela z. o zvláštních řízeních soudních Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 35. schůze
 237/0 Novela z. - soudní řád správní Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 278/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 35. schůze
 325/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 350/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 354/0 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 100/2019 Sb.
 447/0 N.z. o právu na digitální služby Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, zařazen na pořad 35. schůze
 463/0 Novela z. o zaměstnanosti Poslanecký návrh zákona Garanční výbor
 466/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 35. schůze
 493/0 Novela z. - insolvenční zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 230/2019 Sb.

1 2ISP (příhlásit)