Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 220 tisků. (11. strana, celkem stran: 11)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 604/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 608/0 Vl.n.z.o zrušení vybraných obsoletních právních předpisů1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 622/0 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - EU - RJ1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 624/0 Novela z. - trestní řád1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 625/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcíchVláda, zařazeno na program jednání vlády 18. 11. 2019
 626/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřaduVláda, zařazeno na program jednání vlády 18. 11. 2019
 630/0 Novela z. o soudech a soudcích1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 633/0 Novela z. o svobodném přístupu k informacímOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákonVláda
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJVláda
 637/0 Novela z. - občanský zákoníkVláda
 638/0 Novela z. o střetu zájmůVláda
 639/0 Novela z. - trestní zákoník - EUOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 640/0 Novela z. - zákoník práceVláda
 641/0 Novela z. o úřednících územních samospráv. celků - EUOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 642/0 Novela z. o Policii ČR - EUOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 643/0 Novela z. o silniční dopravě - EUOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 644/0 Novela z. o technických požadavcích na výrobky - EUOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 645/0 Novela z. - školský zákon - RJOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 646/0 Novela z. - knihovní zákonOrganizační výbor, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)

<< 7 8 9 10 11ISP (příhlásit)