Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 35 tisků. (2. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 72/0 Dohoda mezi ČR a OSN o relokaci svědkůMezinárodní smlouvaSchválena, 56/2007 Sb. m. s.
 608/0 Doh. o používání ustanovení Úml.o vzáj.pomoci v trest.věcechMezinárodní smlouvaSchválena
 1081/0 Novela trestního zákoníku - EUVládní návrh zákonaOrganizační výbor
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 335/0 Novela z. o trestním řízení soudním (trestní řád) - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 459/2011 Sb.
 646/0 Vl.n.z.o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 104/2013 Sb.
 647/0 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přijetím z.o mezin.just.spolupr. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 105/2013 Sb.
 1048/0 Doh. mezi ČR a Čín. lid. repub. Hongkong o předávání osobMezinárodní smlouva2. čtení
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 65/0 Sml. mezi ČR a St. Izrael o spolup. proti trestné činnostiMezinárodní smlouvaSchválena, 41/2014 Sb. m. s.
 102/0 Doh.mezi ČR a Zvlášt.admin.oblastí Hongkong o předávání osobMezinárodní smlouvaSchválena, 14/2015 Sb. m. s.
 261/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 77/2015 Sb.
 925/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákona1. čtení
 1076-E/0 Víceletý rámec pro Agenturu EU pro zákl. práva 2018 – 2022Předchozí souhlas s rozhodnutím orgánů EU 
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 57/0 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest. - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 178/2018 Sb.
 58/0 Sml.mezi ČR a Vietnamem o předávání odsouzených osobMezinárodní smlouvaSchválena, 33/2019 Sb. m. s.
 121/0 Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcechMezinárodní smlouvaSchválena

1 2ISP (příhlásit)