Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 2822 tisků. (4. strana, celkem stran: 142)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 21/1 Usnesení výboru pro obranu č. 9 ze dne 4. října 2006 k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2006Usnesení výboru
 22/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportuMezinárodní smlouva
 22/1 Usnesení zahraničního výboru č. 23 ze dne 15. listopadu 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportuUsnesení výboru
 23/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991)Mezinárodní smlouva
 23/1 Usnesení zahraničního výboru č. 24 ze dne 15. listopadu 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991)Usnesení výboru
 24/0 Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonů Návrh zákona zastupitelstva kraje
 24/1 Stanovisko vlády k návrhu zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o neziskových organizacích a o změně a doplnění některých zákonůStanovisko vlády
 25/0 Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zpráva o činnosti Fondu za rok 2005Zpráva a jiné
 25/1 Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 6 ze dne 4. října 2006 k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení a Výroční zprávě o činnosti Fondu za rok 2005Usnesení výboru
 26/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populacíMezinárodní smlouva
 26/1 Usnesení zahraničního výboru č. 25 ze dne 15. listopadu 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populacíUsnesení výboru
 27/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006Mezinárodní smlouva
 27/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 15 ze dne 27. září 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006Usnesení výboru
 27/2 Usnesení zahraničního výboru č. 22 ze dne 15. listopadu 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 8. června 2006Usnesení výboru
 28/0 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005Zpráva a jiné
 28/1 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 6 ze dne 27. září 2006 k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005Usnesení výboru
 28/2 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 25 ze dne 15. listopadu 2006 k Výroční zprávě o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2005Usnesení výboru
 29/0 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005Zpráva a jiné
 29/1 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 13 ze dne 4. října 2006 k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2005Usnesení výboru
 30/0 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007Zpráva a jiné

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>ISP (příhlásit)