Sněmovní tisky - návrhy zákonů

Celkem nalezeno 220 tisků. (4. strana, celkem stran: 11)

ČísloKrátký názevStav projednávání
 317/0 Novela z. - zákoník práce1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os.1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 325/0 Novela z. - trestní zákoník1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 326/0 Vl.n.z. o dráhách - EUVráceno Senátem, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 328/0 Novela z. o některých přestupcích1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 330/0 Novela z. o pozemních komunikacích2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 331/0 Novela z. o návykových látkách1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 333/0 Novela z. o nemocenském pojištění2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 336/0 Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU - RJ2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 338/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 349/0 Novela z. - trestní zákoník1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 350/0 Novela z. - školský zákon1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 352/0 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 357/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury1. čtení, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 360/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)
 364/0 Novela z. o pohonných hmotách2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 39. schůze (od 26. 11. 2019)

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>ISP (příhlásit)