Sněmovní tisky

Celkem nalezeno 2822 tisků. (5. strana, celkem stran: 142)

ČísloÚplný názevTyp tisku
 30/1 Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 7 ze dne 4. října 2006 k Návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2007Usnesení výboru
 31/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003)Mezinárodní smlouva
 31/1 Usnesení zahraničního výboru č. 26 ze dne 15. listopadu 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003)Usnesení výboru
 31/2 Usnesení ústavně právního výboru č. 18 ze dne 29. listopadu 2006 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Druhá dodatková úmluva o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatková úmluva o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohoda o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003)Usnesení výboru
 32/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002Vládní návrh zákona
 33/0 Vládní návrh zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatřeníVládní návrh zákona
 33/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 12 ze dne 27. září 2006 k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování protipovodňových opatřeníUsnesení výboru
 34/0 Návrhy zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2006 spolu s vyjádřením vládyZpráva a jiné
 35/0 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2005Zpráva a jiné
 35/1 Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 7 ze dne 27. září 2006 k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2005Usnesení výboru
 36/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůVládní návrh zákona
 36/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 5 ze dne 27. září 2006 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůUsnesení výboru
 36/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisůPozměňovací a jiné návrhy
 36/3 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, vrácený SenátemZákon ze Senátu
 36/4 Usnesení Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištěníUsnesení Senátu
 37/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyVládní návrh zákona
 37/1 Usnesení výboru pro bezpečnost č. 8 ze dne 27. září 2006 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyUsnesení výboru
 37/2 Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj č. 12 ze dne 4. října 2006 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyUsnesení výboru
 37/3 Usnesení rozpočtového výboru č. 22 ze dne 27. září 2006 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyUsnesení výboru
 37/4 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 6 ze dne 27. září 2006 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákonyUsnesení výboru

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ISP (příhlásit)