Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Pořad 2. schůze

2. schůze (2., 4. července 1996)


Zahájení schůze

I. Návrh na zasedací pořádek v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (2. července 1996)
Projednávání, část č. 2

II. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (2. července 1996)

III. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o postavení a způsobu volby stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací podle § 1 odst. 2 zákona 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání (2. července 1996)

IV. Návrh na zřízení stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Projednávání (2. července 1996)

V. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby

Projednávání (2. července 1996)

VI. Informace předsedy volební komise Poslanecké sněmovny o lhůtách na podání návrhů poslaneckých klubů

Projednávání (2. července 1996)

VII. Informace předsedy Poslanecké sněmovny o svolání ustavujících schůzí výborů Poslanecké sněmovny a pověření poslanců řízením těchto schůzí

Projednávání (2. července 1996)

VIII. Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (4. července 1996)

IX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu členů stálých delegací do meziparlamentních organizací

Projednávání (4. července 1996)

X. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení (nebo na volbu členů) stálých komisí Poslanecké sněmovny

Projednávání (4. července 1996)

XI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací do meziparlamentních organizací

Projednávání (4. července 1996)Přihlásit/registrovat se do ISP