Dokumenty EU

Zpravodajkou Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

Celkem nalezeno 6 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
12800/23COM(2023) 516 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on European cross-border associations - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o evropských přeshraničních sdruženíchProjednáno a přijato usnesení
12795/23COM(2023) 515 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o využívání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a jednotné digitální brány pro účely některých požadavků stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... o evropských přeshraničních sdruženích (COM(2023)516))Projednáno a přijato usnesení
10665/23COM(2023) 327 finalDoporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě se Spojenými státy americkými o posílení mezinárodních dodavatelských řetězců kritických nerostných surovinProjednáno a přijato usnesení
10639/23COM(2023) 317 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rámec udržitelného financování, který funguje v praxiProjednáno a přijato usnesení
10638/23COM(2023) 314 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratinguProjednáno a přijato usnesení
16322/22COM(2022) 732 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětíProjednáno a přijato usnesení


ISP (příhlásit)