Dokumenty EU

Zpravodajem prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Celkem nalezeno 7 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
16405/23COM(2023) 770 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) No 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) No 1/2005 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1255/97 a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1/2005 
16086/23COM(2023) 728 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on a monitoring framework for resilient European forests - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci monitorování pro odolné evropské lesyProjednáno a přijato usnesení
 7613/23COM(2023) 161 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a framework of measures for strengthening Europe's net-zero technology products manufacturing ecosystem (Net Zero Industry Act) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologických výrobků s nulovými čistými emisemi (akt o průmyslu s nulovými čistými emisemi) 
 7601/23COM(2023) 156 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the European Hydrogen Bank - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropské vodíkové banceProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 5933/23COM(2023) 62 finalSdělení Komise - Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemiProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10607/22COM(2022) 304 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírodyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14125/21COM(2021) 713 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog


ISP (příhlásit)