Výbor pro evropské záležitosti

Předseda

Mgr. Ondřej Benešík

Místopředseda

Mgr. Jaroslav Bžoch
PharmDr. Petr Fifka
Mgr. Ondřej Kolář
Mgr. Helena Langšádlová
Mgr. Lucie Potůčková

Podvýbor pro evropské fondy, přeshraniční spolupráci a zelenou transformaci
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
ISP (příhlásit)