Zemědělský výbor

Předseda

Ing. Michal Kučera

Místopředseda

Ing. Petr Bendl
Tomáš Dubský
Ing. Jaroslav Faltýnek
Ing. Karel Smetana

Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
Podvýbor pro rozvoj venkova
Podvýbor pro vodní hospodářství
ISP (příhlásit)