Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro regiony v transformaci

Předseda

Ing. Petr Liška

Místopředseda

Ing. Jan Bureš, DBA
Ing. Jiří CarbolISP (příhlásit)