Sněmovní tisk 162
Novela z. - transplantační zákon

Stav projednávání ke dni: 20. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 3. 2022.
Zástupce navrhovatele: Adámková A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 162/0 dne 3. 3. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0162.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 2022. Vláda zaslala stanovisko 31. 3. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 3. 2022 jako tisk 162/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 305/22, PID ALBSCCABHJ8G.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 4. 2022.Deskriptory EUROVOCu: bioetika, kmenová buňka, lékařství, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)