Sněmovní tisk 209
Novela z. o zajišťování obrany ČR

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: Bělica J.a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 209/0 dne 2. 5. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0209.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 5. 2022. Vláda zaslala stanovisko 2. 6. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 6. 2022 jako tisk 209/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 613/22, PID ALBSCE6ADEHC.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 9. 6. 2022. Určila zpravodaje: Jan Hofmann a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu (rozhodnutí č. 28)

Další projednávání možné od 12. 6. 2022.Deskriptory EUROVOCu: armáda, dobrovolná vojenská služba, obranná politika, tajná služba, udržování míru, základní vojenská služba

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)