Sněmovní tisk 232
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 232/0 dne 3. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0232.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 2022 jako tisk 232/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 742/22, PID ALBSCF78XKSH.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 8. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Josef Cogan a navrhla přikázat k projednání výborům: Ústavně-právní výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 1. 6. 2023 na 65. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 159, usnesení č. 654).Deskriptory EUROVOCu: trestní odpovědnost, trestní zákoník, trestný čin, učitel, veřejná bezpečnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)