Sněmovní tisk 233
Návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2022

Stav projednávání ke dni: 20. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 233/0 dne 3. 6. 2022.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0233.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 2022 jako tisk 233/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 743/22, PID ALBSCF79224Y.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 12. 7. 2022.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, finanční pomoc, sociální příspěvekISP (příhlásit)