Sněmovní tisk 287
Novela z. o právu na digitální služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 8. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 287/0 dne 24. 8. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 957/22, PID ALBSCF9EW8DE.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 8. 2022 (usnesení č. 73). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 6. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 8. 9. 2022 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 356).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 287/4, který byl rozeslán 14. 10. 2022 v 14:37.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 16. 11. 2022 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 54, usnesení č. 422).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 11. 2022.

 • SSenát návrh zákona neprojednal.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 12. 2022.
  Prezident zákon podepsal 23. 12. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 12. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 12. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 211 pod číslem 471/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1420Jakub Michálek22676-35277.docx (9 KB) 12. 10. 2022 v 09:38:21
1422Jakub Michálek22678-35281.docx (9 KB) 12. 10. 2022 v 09:38:45
1423Jakub Michálek22679-35282.docx (36 KB) 12. 10. 2022 v 09:39:05
1424Jakub Michálek22680-35283.docx (28 KB) 12. 10. 2022 v 09:39:37
1426Josef Bernard22682-35285.docx (30 KB) 12. 10. 2022 v 10:34:42
1427Jiří Havránek22683-35286.docx (376 KB) 12. 10. 2022 v 10:32:47
1436Petr Letocha22692-35297.doc (77 KB)Pozměňovací návrh Petra Letochy ke ST 28714. 10. 2022 v 12:36:37
1437Jiří Havránek22693-35298.docx (363 KB) 14. 10. 2022 v 13:07:16


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, informační systém, informatika a průmysl zpracování dat, komunikační systém, služba ve veřejném zájmu, telekomunikace, telematika, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)