Sněmovní tisk 290
Novela z. o zpravodajských službách ČR

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jana Mračková Vildumetzová, Jiří Mašek, Robert Králíček, Hubert Lang, Milan Brázdil, Petr Sadovský, Drahoslav Ryba, Alena Schillerová, Taťána Malá) předložila sněmovně návrh zákona 25. 8. 2022.
Zástupce navrhovatele: Mračková Vildumetz.J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 290/0 dne 26. 8. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0290.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 29. 8. 2022. Vláda zaslala stanovisko 22. 9. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 9. 2022 jako tisk 290/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1104/22, PID ALBSCHS98WON.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 2. 10. 2022.Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, povinnosti úředníka, státní tajemství, tajná služba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)