Sněmovní tisk 430
Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trest. řízení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 4. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 430/0 dne 21. 4. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 121/23, PID KORNCK7HXA3W.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2023 (usnesení č. 152). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 648).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 430/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2023 na 74. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 219, usnesení č. 757).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 9. 2023.
  Zákon Senátem schválen 19. 10. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 10. 2023.
  Prezident zákon podepsal 25. 10. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 10. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 10. 2023.

Zákon vyhlášen 3. 11. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 326/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: propadnutí věcí, trestní řízení, výkon rozhodnutí, zabavení věci

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)