Sněmovní tisk 48
Novela z. - občanský soudní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Nacher P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 48/0 dne 23. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0048.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 12. 2021 jako tisk 48/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1482/21, PID ALBSC989GLSL.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Mgr. Aleš Dufek a navrhla přikázat k projednání výborům: Ústavně-právní výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 400).

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 11. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 48/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 12. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 48/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Garanční výbor se návrhem nebude zabývat (usnesení č. 477).
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 48/4, který byl rozeslán 11. 1. 2023 v 13:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 2. 2023 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 87, usnesení č. 544).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 4. 2023.
  Prezident zákon podepsal 5. 4. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 5. 4. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 4. 2023.

Zákon vyhlášen 19. 4. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 105/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: občanskoprávní řízení, orgány veřejné správy, soudní přezkum, soudní řízení, správní kontrola

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)