Sněmovní tisk 598
Novela z. o soudech a soudcích - EU

Stav projednávání ke dni: 16. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 598/0 dne 13. 12. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 839/23, PID ALBSCT8FY5AQ.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 12. 2023 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl Ústavně-právní výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Zuzana Ožanová (usnesení č. 899).
  Čtení proběhlo 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 899).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Ústavně-právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 4. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 598/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 5. 2024 na 103. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 598/2, který byl rozeslán 22. 5. 2024 v 9:29.

 • G
  • Ústavně-právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 6. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 598/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 6. 2024 na 108. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 73, usnesení č. 1048).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou se připravuje k zveřejnění a předání do dalších kroků legislativního procesu - mj. probíhá zapracování přijatých pozměňovacích návrhů a legislativně technických oprav. Editační práce probíhají bez zbytečného odkladu, přičemž není stanovena žádná lhůta pro jejich dokončení.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4257Helena Válková25513-39560.docx (109 KB) 19. 4. 2024 v 10:06:22
4359Helena Válková25615-39766.docx (104 KB) 13. 5. 2024 v 19:03:29
4375Iveta Štefanová25631-39807.docx (33 KB) 21. 5. 2024 v 09:50:25
4379Karel Haas25635-39810.docx (28 KB) 21. 5. 2024 v 13:34:58
4380Karel Haas25636-39811.docx (22 KB) 21. 5. 2024 v 13:36:24


Deskriptory EUROVOCu: právní systém, soudce, soudní pravomoc, soudní řízení, vrchní soud

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)