Sněmovní tisk 624
Dohoda mezi ČR a Brazílií o leteckých službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 26. 1. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 624/0 dne 26. 1. 2024.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 822/22, PID KORNCELCXKB1.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 15. 2. 2024 (usnesení č. 239). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 29. 2. 2024 na 94. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 917).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 3. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 624/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 23. 5. 2024 na 103. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 61, usnesení č. 1008).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 31. 5. 2024.Deskriptory EUROVOCu: Brazílie, Česká republika, letecká dopravaISP (příhlásit)