Sněmovní tisk 268
Novela z. o sdruž. v pol. stranách a v pol. hnutích

Stav projednávání ke dni: 18. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2022.
Zástupce navrhovatele: Balaš V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 268/0 dne 15. 7. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0268.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 7. 2022. Vláda zaslala stanovisko 18. 8. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 8. 2022 jako tisk 268/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 973/22, PID ALBSCGHAMHAN.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 28. 8. 2022.Deskriptory EUROVOCu: dar, financování strany, názorové hnutí, politické strany, svoboda spolčování, založení strany

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích268/0


ISP (příhlásit)