Písemné pozměňovací návrhy
Martin Kolovratník

ČísloSněmovní tiskDokumentPopisPředloženo
502144Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202221758-33688.docx (40 KB) 3. 3. 2022 10:59:41
504144Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202221760-33692.docx (40 KB) 3. 3. 2022 11:03:03
755137Novela z. - stavební zákon22011-34167.docx (24 KB) 29. 4. 2022 09:27:37
1293216Novela z. o pozemních komunikacích22549-35094.docx (46 KB) 27. 9. 2022 11:18:42
1297216Novela z. o pozemních komunikacích22553-35099.docx (36 KB)zlepšení digitalizace, propojení základních registrů s registrem vozidel, zjednodušení zápisu změn u firemních flotil27. 9. 2022 13:59:55
1464249Novela z. o zadávání veřejných zakázek22720-35336.docx (18 KB)Obrana zadavatelů proti šikanózním návrhům na UOHS, bez složení kauce.25. 10. 2022 11:47:04
1465249Novela z. o zadávání veřejných zakázek22721-35337.docx (30 KB)navazuje na PN K. Dostálové a J. Havránka - snaha o lepší možnost sociálního sektoru vybrat si zjednodušeně právní služby25. 10. 2022 11:49:12
1608315Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202322864-35534.docx (103 KB)Zvýšení národní dotace pro SFDI o 5,7 mld. Kč z důvodu eliminace rizika dluhového financování a ohrožení tempa výstavby dopravní infrastruktury v ČR.15. 11. 2022 17:49:49
1609315Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202322865-35535.docx (88 KB)Navýšení rozpočtu MDČR o 1 mld. Kč z důvodu nápravy chybného snížení slev pro studenty a seniory ve veřejné dopravě a jejich opětovného návratu na výši 75 %.15. 11. 2022 17:52:37
2611366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23867-36989.docx (41 KB)Stanovená podmínka, tj. ukončené střední vzdělání konkrétně strojního nebo dopravního oboru, se u učitele výcviku v řízení vozidla nebo výuky praktické údržby vozidla ukázala být v praxi nadbytečnou a16. 5. 2023 15:45:01
2612366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23868-36990.docx (41 KB)Není nutné, aby zkušební komisař provádějící tuto část zkoušky disponoval průkazem zkušebního komisaře v rozsahu všech skupin vozidel, pro které se zkouška provádí, jelikož zde není nutná odpovídající16. 5. 2023 15:45:11
2610366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23866-36991.docx (42 KB)Navržená změna umožní v souladu s trendy digitalizace vést záznam o zkoušce z praktické jízdy elektronicky a rovněž odstraní zbytečnou administrativu v podobě vyplňování papírové podoby tohoto záznamu.16. 5. 2023 15:45:27
2638366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23894-37011.docx (55 KB)Pozměňovací návrh míří na tři závažné a velmi nebezpečné dopravní přestupky. Svými možnými následky v případě nehody jsou právě tyto tři přestupky nebezpečné tím, že kromě samotného pachatele ohrožují17. 5. 2023 19:19:14
2654366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23910-37033.docx (53 KB)V roce 2022 cca 7 tisíc řidičů odmítlo test na přítomnost alkoholu či drog. Určitě k tomu měli pádný důvod. Je totiž velký rozdíl mezi postihem za tzv. odmítačku a postihem v případě, že ovlivnění řidi18. 5. 2023 12:32:28
2656366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23912-37035.docx (57 KB)Dosavadní právní úprava neumožňuje vymáhat dodržování obecných pravidel chování v provozu na pozemních komunikacích ani není schopná efektivně předejít vzniku nebezpečných situací. Nebezpečné či ohrožu18. 5. 2023 12:36:08
2658366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23914-37041.docx (58 KB)Dle policejních statistik je nedodržení bezpečné vzdálenosti dlouhodobě jednou z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod. Současná formulace pravidla o bezpečné vzdálenosti mezi vozidly je považov18. 5. 2023 12:44:54
2660366Novela z. o provozu na pozemních komunikacích23916-37042.docx (57 KB)Účelem navrhované úpravy je postihovat nebezpečné či ohrožující situace, které vznikají zpravidla v důsledku riskantního chování řidiče, kterým zdánlivě neohrozí ostatní účastníky provozu, ale je důsle18. 5. 2023 12:58:53
2798444Novela z. o spotřebních daních24054-37267.docx (45 KB) 21. 6. 2023 13:32:24
3128488Vl.n.z., kt. se mění někt.zák. s konsolidací veřej. rozpočtů24384-37776.docx (21 KB)Vzhledem k aktuální ekonomické situaci, růstu životních nákladů a vysoké inflaci by zvýšení ceny roční dálniční známky bylo asociální. Navrhuje se proto ponechání poplatku ve stávající výši 1500,- Kč.6. 9. 2023 16:46:01
3382410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury24638-38200.docx (24 KB)Cílem návrhu je zvýšit ochotu vlastníků dotčených pozemků uzavřít smlouvu a rychlit tak celý proces výkupu pro v liniovém zákoně obsaženou strategickou výstavbu.12. 10. 2023 09:48:42
3383410Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury24639-38202.docx (27 KB)Cílem zavedení poplatku obcím je kompenzace za omezení a také vytvoření externí motivace pro efektivnější kooperaci tak, aby mohlo být s vysokorychlostní výstavbou započato co možná nejdříve.12. 10. 2023 09:50:55
3576487Novela z. - energetický zákon24832-38496.docx (205 KB)Navržená úprava jednoznačně vyjadřuje, že zákaz plnění se týká výhradně propan-butanových lahví, které mají známého vlastníka (zachovává stav, který je aktuálně platný).14. 11. 2023 09:53:33
3596549Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202424852-38521.docx (103 KB)Cílem návrhu je navýšení rozpočtu na slevy na jízdném ve veřejné dopravě pro seniory a studenty ze stávajících 50 % na původních 75 %.14. 11. 2023 11:17:40
3697549Vl.n.z. o státním rozpočtu ČR na rok 202424953-38643.docx (90 KB)MFČR v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 snižuje státním investorům dotaci SFDI o 4 mld., což je v rozporu s jejich aktuálními potřebami. Z tohoto důvodu navrhuji navýšit dotaci SFDI o 4 mld.15. 11. 2023 14:01:19


ISP (příhlásit)