Sněmovní tisky
Ing. Antonín Tesařík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 186/0 Novela z. o podporovaných zdrojích energie - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 143/2022 Sb.
 276/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 321/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2023 Sb.
 365/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 150/2023 Sb.
 376/0 Novela z. o Státním fondu dopravní infrastruktury - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 400/0 Návrh zákona o zemských znacích a vlajkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 428/0 Novela z. o ochraně spotřebitele Poslanecký návrh zákona Schváleno, 124/2024 Sb.
 454/0 N.z., kterým se mění a ruší někt. zákony se zrušením ÚPDI - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 464/2023 Sb.
 483/0 Novela z. o registrovaném partnerství Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 602/0 Novela z. o pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 82/2024 Sb.


ISP (příhlásit)