Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
218/1949Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem1
165/1950Zákon na ochranu míru1
191/1950Zákon směnečný a šekový1
54/1956Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců2
32/1957Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách2
42/1958Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou1
48/1958Vládní nařízení o úpravě pensijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organisací1
140/1961Trestní zákon11
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)27
120/1962Zákon o boji proti alkoholismu1
53/1963Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.1
94/1963Zákon o rodině7
97/1963Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním4
99/1963Občanský soudní řád24
40/1964Občanský zákoník16
45/1964Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku1
47/1964Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům1
133/1964Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu1
18/1965Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací1
56/1965Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.1

12345>>ISP (příhlásit)