Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích55
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů41
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)27
187/2006Zákon o nemocenském pojištění26
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů25
435/2004Zákon o zaměstnanosti25
99/1963Občanský soudní řád24
561/2004Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)24
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti23
117/1995Zákon o státní sociální podpoře23
513/1991Obchodní zákoník22
235/2004Zákon o dani z přidané hodnoty22
262/2006Zákon zákoník práce22
200/1990Zákon České národní rady o přestupcích21
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)21
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení21
155/1995Zákon o důchodovém pojištění21
21/1992Zákon o bankách19
86/2002Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)19
337/1992Zákon České národní rady o správě daní a poplatků18

12345>>ISP (příhlásit)