Navržené změny předpisů Sbírky zákonů - pouze neukončené tisky

Tisky: vše, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
241/1922Zákon o potírání pohlavních nemocí1
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)6
99/1963Občanský soudní řád9
36/1967Zákon o znalcích a tlumočnících2
37/1967Vyhláška ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky1
76/1976Zákon o ražbě československých dukátů1
11/1985Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících1
133/1985Zákon České národní rady o požární ochraně2
64/1986Zákon České národní rady o České obchodní inspekci1
20/1987Zákon České národní rady o státní památkové péči1
84/1990Zákon o právu shromažďovacím1
184/1990Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění vyhlášky č. 11/1985 Sb.1
200/1990Zákon České národní rady o přestupcích2
202/1990Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách1
526/1990Zákon o cenách1
565/1990Zákon České národní rady o místních poplatcích1
2/1991Zákon o kolektivním vyjednávání2
172/1991Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí2
265/1991Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen1

12345>>ISP (příhlásit)