Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
62/1988Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu5
100/1988Zákon o sociálním zabezpečení1
102/1988Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím1
114/1988Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení1
188/1988Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce1
74/1989Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví1
159/1989Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád1
16/1990Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem1
47/1990Zákon o volbách do Federálního shromáždění1
61/1990Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, federálního ministerstva národní obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami1
83/1990Zákon o sdružování občanů3
84/1990Zákon o právu shromažďovacím2
87/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník1
116/1990Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor1
146/1990Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů1
175/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon1
200/1990Zákon České národní rady o přestupcích21
202/1990Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách6
283/1990Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví postup národních výborů při prodeji bytů do osobního vlastnictví1
300/1990Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů1

<<12345678>>ISP (příhlásit)