Dokumenty EU

Zpravodajem František Kopřiva

Celkem nalezeno 50 dokumentů. (1. strana, celkem 3 strany)

KódReferenceNázevStav
 9525/21COM(2021) 288 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Pokyny k článku 17 směrnice 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhuProjednat
 8334/21COM(2021) 205 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Fostering a European approach to Artificial Intelligence - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Podpora evropského přístupu k umělé inteligenciProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8115/21COM(2021) 206 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (ARTIFICIAL Intelligence ACT) and Amending Certain Union Legislative Acts - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění některé legislativní akty UnieProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8095/21COM(2021) 202 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strojních výrobcíchProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7228/21COM(2021) 129 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Společná cesta k bezpečnému a trvalému opětovnému otevřeníProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7129/21COM(2021) 140 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států (digitální zelený certifikát)Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7128/21COM(2021) 130 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6974/21COM(2021) 118 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekádyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6532/21COM(2021) 85 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)Projednáno a přijato usnesení
14172/20COM(2020) 842 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o konkurenčních a spravedlivých digitálních trzích (akt o digitálních trzích)Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14124/20COM(2020) 825 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu pro digitální služby (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ESProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
13354/20COM(2020) 760 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Maximální využití inovačního potenciálu EU - Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnostiProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12105/20JOIN(2020) 20 finalSpolečný návrh nařízení Rady o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských právProjednáno a přijato usnesení
12016/20COM(2020) 659 finalNávrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na opětovně svolaném 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971Vzato na vědomí bez projednávání
11055/20COM(2020) 594 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuované účetní knihyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11053/20COM(2020) 593 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11052/20COM(2020) 596 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 and EU/2016/2341 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11051/20COM(2020) 595 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations (EC) No 1060/2009, (EU) No 648/2012, (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního odvětví, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
11048/20COM(2020) 591 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU v oblasti digitálních financíProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10682/20COM(2020) 568 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetuProjednáno a přijato usnesení

123ISP (příhlásit)