Sněmovní tisk 1076
Písemná interpelace P. Žáčka na J. Hamáčka ve věci návrhu novely zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

Dokument

Autor: PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

Úplný název: Písemná interpelace poslance Pavla Žáčka na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci návrhu novely zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (ST 794)
Adresát: Jan Hamáček
Podáno dne: 30. 9. 2020
Odesláno adresátovi: 7. 10. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 5. 11. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 11. 2020 jako tisk 1076/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 3. 12. 2020 na 72. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: legislativa, ochrana proti požáru, požár, zákonodárná iniciativaISP (příhlásit)