Sněmovní tisk 22
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Kaňkovský, Patrik Nacher) předložila sněmovně návrh zákona 1. 12. 2017.
Zástupce navrhovatele: Kaňkovský V.,Nacher P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 22/0 dne 7. 12. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0022.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 12. 2017. Vláda zaslala stanovisko 27. 12. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2017 jako tisk 22/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1302/17, PID ALBSATXHD9Z4.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 1. 2018 (usnesení č. 18). Určil zpravodaje: PaedDr. Alena Gajdůšková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 23. 1. 2018 na 6. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 86).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 22. 6. 2018 vzat zpět.Deskriptory EUROVOCu: mzda, mzdová politika, nemoc z povolání, pracovní nezpůsobilost, pracovní úraz, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)